Kinaskab
Et kinaskab fra 1700-tallet, som er lakeret op