Engelsk/kinesisk 1700-tals chatol
Restaurering og oppolering af engelsk 1700-tals chatol med kinesisk inspireret lakarbejde.