Engelsk standur
Et eksempel på et engelsk standur fra ca. 1820, som har fået nye søjler og er poleret op.