Svensk gustaviansk skænk
Afdækning og restaurering af svensk gustaviansk skænk ca. 1780