Svensk 1700-tals chatol.Restaurering og afdækning af 1700-tals svensk chatol.